Pandnummering

Door parkmanagement organisatie Wijnbergen zijn enkele jaren geleden ten behoeve van politie, brandweer en overige hulpverleningsdiensten pandnummering aangebracht. De Doetinchemse bedrijventerreinen zijn sinds 2009 KVO-B gecertificeerd. In het najaar 2019 heeft de her-certificering plaatsgevonden

Foto Pandnummering

Overige diensten