Korte historie

Eind 1999 werd, aangespoord door IG&D Bedrijvig Doetinchem, de eerste bespreking gevoerd met de gemeente Doetinchem over een beheerfonds voor het bedrijventerrein Wijnbergen. De stichting Beheerfonds zou dienen als aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven. Op 10 juni 2002 werd de Stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen (SBBW) opgericht. In de beginfase telde ons bedrijventerrein enkele ondernemingen. Het Beheerfonds kwam op voor de belangen van deze ondernemingen en nam een actieve rol aan op het gebied van economisch samenwerken.

Inmiddels, bijna twintig jaar later, telt ons bedrijvenpark meer dan 200 dynamische bedrijven; van grote vooraanstaande internationale bedrijven tot middelgrote en kleinere jonge innovatieve bedrijven. Het biedt voor duizenden werknemers uit de regio een inspirerende werkplek. Door de groene en representatieve inrichting van de bedrijfskavels, kunnen we met trots zeggen dat we de gevestigde bedrijven een aantrekkelijke bedrijfsomgeving bieden om optimaal te kunnen floreren en expanderen.

In juni 2020, bijna 20 jaar na de oprichting, heeft de Stichting SBBW de overstap gemaakt naar de naam ‘Parkmanagement Wijnbergen’ en gekozen voor een eigentijdse look met een nieuw logo.

Parkmanagement Wijnbergen draagt zorg voor de belangen van de gevestigde bedrijven en stimuleert initiatieven op het gebied van collectieve samenwerking, energietransitie, toekomstbestendig en kostenbesparend ondernemen.

De organisatie heeft tot doel: het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van het bedrijventerrein Wijnbergen met inachtneming van de economische doelstellingen van betrokken bedrijven en het geldende bestemmingplan. De financiële draagkracht van de organisatie wordt bepaald door de bijdrage van gemeente Doetinchem en de bedrijven. Bij verkoop van percelen is in de koopakte de financiële bijdrage verplichting aan Parkmanagement Wijnbergen opgenomen.

Missie 

Onze missie is om een toekomstbestendig bedrijvenpark te creëren, waar bedrijven en hun medewerkers succesvol en met veel plezier kunnen ondernemen en werken. Hiervoor willen we de verbinding en samenwerking tussen de  ondernemers en pandeigenaren, overheid en onderwijs versterken.

Visie

Met ‘Samen sterk de toekomst in’ vatten we in één zin de visie van Parkmanagement Wijnbergen samen. 
‘Samen’ is ons vertrekpunt. Alleen door samenwerking zullen we in staat zijn ons bedrijvenpark toekomstbestendig te maken. 
‘Sterk’ is het kwaliteitsniveau van ons bedrijvenpark en de ondernemers die er gevestigd zijn. 
‘De toekomst’ is het pad dat we samen bewandelen waarbij door betrokken partijen samengewerkt wordt aan een circulair, energieneutraal, afvalneutraal, veilig en schoon bedrijvenpark.

20231026  CS22927 2 v3

Team Parkmanagement Wijnbergen

Ronald van der Kemp

Ronald van der Kemp
Voorzitter
Ronald van der Kemp mailen

Hans van Ampting

Hans van Ampting
Secretaris-penningmeester
Hans van Ampting mailen

Hans Donderwinkel

Hans Donderwinkel
Secretariaat
Hans Donderwinkel mailen

Rigo Heldoorn

Rigo Heldoorn
Adviseur | gemeente Doetinchem
Rigo Heldoorn mailen

Mariska Elburg-Mengers

Mariska Elburg-Mengers
Adviseur | gemeente Doetinchem
Mariska Elburg-Mengers mailen

Jan Straatman

Jan Straatman
Adviseur
Jan Straatman mailen