Groenbeheer

Met de gemeente Doetinchem is door Parkmanagement Wijnbergen een overeenkomst m.b.t. het onderhoud van het openbare groenpercelen afgesloten en loopt vanaf 2020 – 2024. Dat houdt in dat Parkmanagement Wijnbergen zorgdraagt voor het onderhoud van het openbare groen. Dit wordt verzorgd door SteWeGroen waarmee een onderhoudscontract is afgesloten. Aan- of opmerkingen met betrekking tot het groen op het terrein kunnen worden gemeld aan het secretariaat via secretariaat@parkmanagementwijnbergen.nl.

Foto Goenbeheer 2

Overige diensten