Bijeenkomsten

Minimaal een keer per jaar organiseert Parkmanagement Wijnbergen een participantenbijeenkomst. Op deze bijeenkomsten doet het bestuur kort verslag van de laatste ontwikkelingen, wordt kennis gedeeld m.b.t. kostenbesparend ondernemen en onderlinge contacten versterkt.

you x ventures 6awfTPLGaCE unsplash

Overige diensten