Uitkomsten ondernemersenquête

Geplaatst op: 04-07-2023

De resultaten van de in maart jl. uitgezette ondernemersenquête zijn bekend. Punten zoals; algemene bereikbaarheid in diverse vormen, beheer en kwaliteit van de openbare ruimte- (onderhoud openbaar groen) en openbare ruimte scoren hoog. Als minpunten wordt genoemd: ontevredenheid over de energiestructuur, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. Werk aan de winkel dus. Mede namens het Team Economie gemeente Doetinchem dankt Parkmanagement Wijnbergen al diegene die medewerking aan de enquête hebben verleend. Lees hier de beknopte uitwerking van de enquêteresultaten: 

Inschrijven daniel fazio DzqeB43HfnE unsplash