SIKA-CE project parkmanagement Wijnbergen gaat ervoor!

Geplaatst op: 15-02-2022

Zoals bekend is vanaf 2019 het project ‘duurzaam, circulair en toekomstbestendig ondernemerschap’ van start gegaan om te onderzoeken op welke thema’s de ondernemers op hun bedrijvenpark progressie willen boeken rond circulaire economie. Dit SIKA-CE-project is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van de provincie onder de vlag van ‘Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en het Centrum Meervoudige Waardecreatie als onderdeel van de ‘HAN University of Applied Sciences. 

Duurzaam bedrijvenpark door samenwerking
De samenwerking met als insteek circulaire economie, heeft geresulteerd in een aantal business cases rond duurzame mobiliteit, die interessant zijn voor het parkmanagement. Deze kunnen ook een verbindende rol vervullen tussen de ondernemers. Ze sluiten aan bij onze lange termijnambitie om van Wijnbergen een duurzaam bedrijvenpark te maken, waarbij energieneutraliteit en samenwerking hoog in het vaandel staan. 

SIKA-CE-project
In het kader van het SIKA-CE-project is een projectteam opgezet met ondernemers, overheid en onderwijs rond Energie en Samenwerken. Dit projectteam wil komen tot een concrete uitvoeringsagenda. Communicatie, onderlinge afstemming en het ontwikkelen van een roadmap (wat heeft nu prioriteit en wat kan later) speelt hierbij een grote rol. Het studententeam heeft verkend wat er leeft op Wijnbergen. In overleg met de projectgroep is uiteindelijk gefocust op duurzame mobiliteit en de optie van een Solar Parking. De opmars van elektrisch vervoer is immers niet te stuiten.

Eind januari is door de studenten Erinn Burgers en Timo Roelofsen een businesscase gepresenteerd aan de projectgroep CE en het bestuur. Omdat de businesscase op onderdelen verder uitgewerkt moet worden, is het nog te vroeg om deze te publiceren. Een volgende studententeam zal de businesscase rond duurzame mobiliteit en Solar Parking completeren met voorstellen voor de beheerorganisatie en de financiële exploitatie. Als de businesscase gecompleteerd is, dan kunnen we bij de gemeente Doetinchem en de provincie Gelderland een verzoek neerleggen voor financiële ondersteuning. 

Een nieuwe groep van 3 à 4 studenten van de Minor Circulaire Economie van de HAN University of Applied Sciences is net gestart om in een tijdsbestek van 6 à 8 weken plannen uit te werken voor financiering en exploitatie en een visie op de organisatie van het beheer. Om verbondenheid met de ondernemers op Wijnbergen te creëren is participatie een belangrijke uitgangspunt. Daarnaast vindt afstemming plaats met Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD/SIKA), Agem en Kuster Energy. 

Hoe we het ook wenden of keren, de energietransitie en circulaire economie zijn onontkoombaar. Zonne-energie en duurzame mobiliteit zullen in tal van vormen steeds meer een plaats innemen in onze maatschappij.

Wilt u hierover met het projectteam en het bestuur meedenken, meld u zich dan bij het secretariaat: secretariaat@parkmanagementwijnbergen.nl. Wij houden u op de hoogte.

zonnepanelen pexels pixabay 356036 v2