Frank de Feijter nieuw gezicht HAN voor SIKA-project Toekomstbestendige Bedrijvenparken

Geplaatst op: 17-06-2021

Frank de Feijter neemt de werkzaamheden over van Huub Schoenaker, die vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft overgedragen.  

Frank de Feijter over de gewijzigde personele bezetting: “Vanuit de HAN is mij gevraagd vanuit mijn rol programmaregisseur ‘Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving’ bij het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) om deze werkafspraken over te nemen. Alle activiteiten die met studenten vanuit de HAN plaatsvinden komen daarmee onder mijn regie. Er zijn goede werkafspraken gemaakt over de overdracht. Deze wijziging in de personele bezetting binnen de HAN doet niets af aan onze ambitie om gezamenlijk te bouwen aan toekomstbestendige bedrijventerreinen in de Achterhoek binnen SIKA. De afspraken over het lopende project en toekomstige samenwerking gaan we in gezamenlijkheid vorm geven. Onderdeel hiervan zijn ook nieuwe subsidieprogramma’s die SIKA samen met de HAN wil ontwikkelen.”

We zijn Huub Schoenaker dankbaar voor zijn dynamische en ondernemende rol waarin hij in de afgelopen twee jaar leiding heeft gegeven aan de onderzoekagenda binnen het SIKA-project Toekomstbestendige Bedrijvenparken en wat hij bewerkstelligd heeft voor Bedrijvenpark Wijnbergen.

Foto Frank de Feijter