Eerste stap realisatie elektrisch laadstation gezet

Geplaatst op: 23-09-2022

De Coöperatie Parkmanagement Wijnbergen U.A. gaat op korte termijn bij notariële akte opgericht worden. Hiermee wordt uiting gegeven aan de verbondenheid met Parkmanagement en de bedrijven op Bedrijvenpark Wijnbergen in het bijzonder.

Na de eerste publicatie in de PM Wijnbergen Nieuwsbrief in juni jl. over dit project heeft het bestuur en de werkgroep Energietransitie vele positieve reacties over de realisatie van een elektrisch laadstation op Bedrijvenpark Wijnbergen mogen ontvangen.

De werkgroep bestaat uit: 
Ronald van der Kemp (voorzitter),
Hans van Amting,
Shiri Bouchan (gemeente Doetinchem),
Hans Donderwinkel,
Mariska Elburg (gemeente Doetinchem),
Frank de Freijter (HAN),
Karel Hulshof,
Jan- Pieter de Wilde,
Jan Straatman (AOD) en
Henk-Jan Wegman

De werkgroep is recent bijeen geweest om de contouren nader uit te werken. Het financiële fundament is inmiddels gelegd.

Qua tijdspanne bestaat enige sceptisch vanwege noodzakelijk werkzaam heden die via Liander lopen. De werkgroep Energietransitie blijft optimistisch.

Afbeelding Fastned Solarcarport