Bouw elektrisch laadstation gaat van start

Geplaatst op: 05-07-2023

Na een periode van voorbereiding kan worden begonnen met de realisatie van het elektrisch laadstation op de carpoolplaats. De acte van oprichting van de Coöperatie Parkmanagement Wijnbergen is getekend.

Het bestuur wordt gevormd door Ronald van der Kemp (Parkmanagement Wijnbergen), Hans van Ampting (Pas Reform) en Pieter Jan de Wilde (Kúster Energy). De doelstelling is dusdanig omschreven dat ook in de toekomst andere in het verlengde liggende activiteiten kunnen worden ontwikkeld.

Recent heeft het College van B&W toestemming verleend voor het vestigen van het laadstation op de carpoolplaats die ligt tussen de Doetinchemseweg en de Bedrijvenweg. De 12 oplaadpunten zijn beschikbaar voor auto’s en elektrische bestelbusjes van bedrijven, bezoekers en omwonenden van ons bedrijvenpark.

Binnenkort wordt het aankondigingsbord ‘Realisatie elektrisch laadstation’ geplaatst en onthuld door wethouder Rens Steintjes. Van de handeling wordt een beeldrapportage gemaakt en te zien zijn op onze website

Tekenen akte cooperatie